08 april 2006

 
Den årlige CHI konference blev afholdt i Montreal fra 2. - 7. april. I den forbindelse deltog jeg i en workshop omkring eyetracking, og jeg fremlagde en paper, hvor jeg har beskrevet mit arbejde med at undersøge muligheden for at anvende low cost alternativer til eyetracking.

Artikel fremlagt på CHI2006: Do we need eye trackers to tell where people look?
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1125630&dl=ACM&coll=&CFID=15151515&CFTOKEN=6184618

Summary af workshoppen: Getting a Measure of Satisfaction from Eyetracking in Practice
www.amber-light.co.uk/CHI2006/Getting%20a%20Measure%20of%20Satisfaction%20from%20Eyetracking%20in_2.ppt

Konferencesite: http://www.chi2006.org/

This page is powered by Blogger. Isn't yours?